แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint

posted on 20 Aug 2011 19:18 by frozenwater
คำถามทบทวน

1. มัลติมิเดีย คืออะไร เกี่ยวกับการนำเสนออย่างไร
ตอบ มัลติมีเดีย คือการนำเสนอข้อมูลหลายๆรูปแบบพร้อมๆกัน เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูล มัลติมิเดียมีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนอ คือ มัลติมีดียมีส่วนช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้สามารถทำสื่อได้ง่ายขึ้น และสามารถนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่า

2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร
ตอบ
-การนำเสนอผ่านเว็บไซต์สามารถส่งถึงผู้รับได้เร็วกว่า แบบ สื่อพิมพ์
-มีความคงทนไม่สูญหาย หรือสูญสลายเหมือนกับเอกสารสิ่งพิมพ์
-ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า เช่น ไม่ต้องเสียค่ากระดาษในการพิมพ์เอกสาร ค่าหมึก และค่าใช่จ่ายอีกมากมาย
-สามารถนำสื่อที่อยู่ในรูปของเว็บไซต์ ไปเสนอที่ใดก็ได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว

3.Micosoft Powerpoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง
ตอบ สามารถเสนอข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอคลิป และมีเสียงประกอบได้ด้วย

4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก micosoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ แตกต่างกันโดยการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังจุดเชื่อมโยงต่างๆ ในไฟล์เดียวกัน ส่วนการเชื่อมโยงภายนอก คือ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆนอกไฟล์งานนำเสนอ

5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง
ตอบ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล คือ จอทีวี จอโปรเจคเตอร์ จอมอนิเตอร์และ อื่นๆ

6.น.ร. คิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ การนำเสนอข้อมูลแบบ ใช้ powerpoint เพราะสามารถ แสดงข้อมูลที่ชัดเจน มีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สามารถแทรกสื่อรูปแบบต่างได้ เช่น แทรกรูปและ เสียงในการนำเสนองานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมแม่แบบใน micosoft PowerPoint สามารถทำได้อย่างไร
ตอบ การตกแต่ง นั้นสามารถทำได้โดยการเลือกที่แม่แบบ โดยเริ่มจากคลิกขวาบริเวณที่ว่าง แล้วเลือกอออกเเบบภาพนิ่ง จะมีแม่แบบขึ้นมาให้เราเลือกมากมาย

8.การกำหนดกล่องข้อความ หรือกำหนดวัตถุให้เคลื่อนไหวใน micosoft PowerPoint สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
ตอบ การกำหนดกล่องข้อความ หรือวัตถุให้เคลื่อนที่ทำได้โดย
1. คลิกเลือกกล่องข้อความ หรือวัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนไหว
2. คลิกขวาเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
3. เลือกลักษณะพิเศษ แล้วตั้งค่าการเคลื่อนไหวตามต้องการ

9. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล ตัวหนังสือ หรืออักษรมาอย่างน้อย 3 โปรแกรม
ตอบ
1. micosoft  powerpoint
2. window movie maker
3. micosoft office excel

10. ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน micosoft  powerpoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ สามารถทำได้โดยการนำเสนอในรูปแบบอื่นที่ไม่ไช่ตัวอักษร เช่น รูป เสียง วีดีโอ หรือโดยการใช้โปรแกรมอื่นร่วม

11.เครืองพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำป็นสำคัญหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย micosoft  powerpoint หรือไม่อย่างไร
ตอบ เครื่องพิมพ์เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับโปรแกรม micosoft  powerpoint เพราะโปรแกรมนี้สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านทางจอคอมพิวเตอร์หรือจออื่นๆได้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ข้อมูลออกมาเพื่อนำเสนอก็ได้

12.micosoft  powerpoint สามารถ แทรกรูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
ตอบ
 แทรกรูปภาพโดย
1.คลิกเลือกแถบเมนู เลือกรูปภาพ โดยเลือกจากแฟ้มข้อมูล
2.เมื่อมีหน้าต่างแทรกรูปภาพปรากฎขึ้น เลือกรูปจากที่ๆบันทึกรูปเอาไว้
3.คลิกแทรกรูปภาพ
แทรกภาพยนตร์ และ เสียงโดย
1.คลิกแทรกที่แถบมุม
2.เลือกภาพยนตร์ และเสียง
3. เลือกภาพยนตร์ จากแฟ้มหรือ เสียงจากแฟ้ม

13. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และ กราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวหนังสือ หรือตัวอักษรอย่างไร
ตอบ การนำเสนอแบบเป็นแผนภาพ แผนภูมิจะทำให้ผู้ที่ได้รับสื่อมีความเข้าใจในข้อมูลที่ผู้นำเสนอต้องการนำเสนอได้มากขึ้น เพราะ มีความชัดเจนของข้อมูลมากกว่า

14. การสร้างงานนำเสนอด้วย Micosoft powerpoint สำหรับผู้รับข้อมูล20 คนพร้อมกัน จะใช้ฮาร์ดเเวร์ และซอฟแวร์ ใดบ้าง
ตอบ จะใช้ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรม Micosoft powerpoint และอาจมีโปรแกรมอื่นที่ใช้ช่วยในการ เปิดเพลง คลิปวีดีโอ และฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์ ลำโพง จอฉาย เป็นต้น

15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือ หรือตัวอักษร รูปภาพ หรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมหกัน
ตอบ มัลติมีเดียเว็บไซต์
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that Ive really loved browsing your blog posts. After all Ill be subscribing in your feed and I am hoping you write again soon!

#521 By bottes muratti pas cher (202.105.61.227) on 2013-11-04 07:54

Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

#520 By R4 pour 3DS (202.105.61.227) on 2013-11-03 02:11

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that Ive really loved browsing your blog posts. After all Ill be subscribing in your feed and I am hoping you write again soon!

#519 By bottes filles (219.136.102.208) on 2013-11-01 20:10

I loved your post.Thanks Again. Really Great.

#518 By botte style ugg (219.136.102.208) on 2013-11-01 18:22

It`s really useful! Looking through the Internet you can mostly observe watered down information, something like bla bla bla, but not here to my deep surprise. It makes me happy..!

#517 By bottes western country (219.136.102.208) on 2013-11-01 01:17

Greetings! Really beneficial guidance on this informative article!

#516 By bottes noires cloutées pas cher (219.136.102.208) on 2013-10-31 04:25

Nicethanks for this.

#515 By fausse ugg grise (219.136.102.20) on 2013-10-22 09:48

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.

#514 By Carte R4 pour DSI XL (219.136.102.20) on 2013-10-22 02:10

I am so grateful for your article. Much obliged.

#513 By ugg grise basse (219.136.102.20) on 2013-10-22 00:56

Very informative article post.Really looking forward to read more. Really Great.

#512 By Carte R4 pour 3DS XL (219.136.102.20) on 2013-10-21 18:41

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

#511 By ugg enfant (14.121.28.138) on 2013-10-20 15:36

Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!

#510 By zalando (219.136.101.245) on 2013-10-20 08:32

/ftopic*.html

#509 By bayern trikot 2011 bild (14.150.73.132) on 2013-09-30 19:48

post.php?action=reply

#508 By sac hermes collection 2013 (14.150.73.132) on 2013-09-30 19:16

index.php/forum/index.php/topic

#507 By maglie portiere squadre (14.150.73.132) on 2013-09-30 18:27

index.php?topic=

#506 By sac hermes kelly pas cher (14.150.73.230) on 2013-09-27 14:12

ultimatebb.php?ubb=get_topic

#505 By sacs hermes occasion (202.105.62.88) on 2013-09-24 10:44

jksdhfkdsjhf

#504 By Cheap Nike NFL Jerseys (110.89.34.172) on 2013-09-21 08:22

jksdhfkdsjhf

#503 By cheap mlb jerseys from china (110.89.34.124) on 2013-09-18 07:59

index.php?/topic/

#502 By chelsea drogba trikot (202.105.90.18) on 2013-09-14 01:50

?board=*

#501 By polo rugby irlande (202.105.90.18) on 2013-09-14 00:22

jksdhfkdsjhf

#500 By wholesale jerseys (110.89.34.238) on 2013-09-13 15:54

viewtopic,p,*.html

#499 By lunettes ray ban (202.105.60.226) on 2013-09-13 01:31

index.php?members

#498 By authentique ebay (202.105.60.226) on 2013-09-12 23:22

viewtopic.php?f=

#497 By burberry prorsum femme (14.147.207.96) on 2013-09-09 16:49

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#496 By vrai sac hermes (202.105.62.186) on 2013-09-08 16:21

Easter ovum hunts populate that appointment setting

#495 By www.gonglu.org/home.php?mod=space&uid=550570 (27.159.206.112) on 2013-09-02 04:05

/topic.php?p=*

#494 By ebay louis vuitton (202.103.133.104) on 2013-08-29 16:58

index.php?action=vthread&forum=*&topic=*

#493 By louis vuitton monogram canvas (202.103.133.104) on 2013-08-29 01:21

I similar to the significant details you provide inside of your article content.Ill bookmark your blog site and check again here repeatedly.Im quite sure I will gain knowledge of quite a bit of latest stuff best suited listed here! High-quality luck for that upcoming!

#492 By sac hermes vintage (219.136.102.70) on 2013-08-28 15:38

This was one of the best things I've ever seen.

#491 By Maillot Allemagne (219.136.102.70) on 2013-08-28 10:46

Very informative article post.Really thank you! Will read on

#490 By maillot liverpool torres (202.105.60.107) on 2013-08-26 10:06

Amazing! You know I love your blog!!!

#489 By maillot croatie 2011 (202.105.60.107) on 2013-08-25 07:49

great blog! the information you provide is quiet helpful, why i was not able to find it earlier. anyways ive subscribed to your feeds, keep the good work up.

#488 By lunette ray ban (202.105.60.107) on 2013-08-25 04:53

tools.php?event=profile&pname=

#487 By maillot irlande 2012 (113.119.53.185) on 2013-08-22 22:15

threadid=

#486 By maillot angleterre rugby (113.119.53.185) on 2013-08-22 18:24

????????? Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#485 By www.manorhouse1.com/ManorHomePage/postinfo.htm (27.159.207.71) on 2013-08-22 18:22

????????? Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#484 By Toms Sale (120.37.234.57) on 2013-08-20 15:34

modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=

#483 By maillot italie coupe du monde 2010 (202.105.90.101) on 2013-08-20 00:06

????????? Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#482 By manorhouse1.com/Pictures/images/MP_toms.htm (27.159.209.251) on 2013-08-17 22:18

index.php?action=profile;u=

#481 By maillot cameroun 2012 (14.150.72.155) on 2013-08-16 12:01

posting.php?mode=reply

#480 By maillot girondins de bordeaux pas cher (14.150.72.155) on 2013-08-16 11:54

ForumMemberProfile/show/

#479 By maillot Suède (14.150.72.155) on 2013-08-16 11:50

Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

#478 By http://rayban-wayfarer.ethicalbase.com/ (14.147.207.247) on 2013-08-15 11:17

That styles range based upon prospect necessitates combined with current style and design fads. That balance administrators can deal with any inexpensive Guitar, inexpensive Memory space Keep to requests, questions not to mention help you to regulate the balance. Now i'm really attending your pedal apart.

#477 By hoogsteder.com/beeld/getCustomThumb2.aspx (37.59.26.202) on 2013-08-15 08:39

Possibly the most joy you can get without missing sunglass Fake Oakleys http://www.fakeoakleysglasses.com

#476 By Fake Oakleys (222.77.238.17) on 2013-08-09 16:56

He's at this time earning a living for NESN as the snowboarding analyzer. Will probably deliver because Office Leader. Mr. For those who buy a person's citation by a high price and / or utilizing consistent flier mile after mile, you may not need every costs regarding varying a person's gain day. Nevertheless, any time you try to find a low priced citation this airfare may need you to pay off this main difference in your own main airline citation selling price and also different refreshed gain air travel. They might as well provide in order to can help you take off standby for your manageable charge for $50 and / or $75..

#475 By Cheap Nike Air Max 90 (192.74.237.146) on 2013-08-06 15:41

le linker R4i Gold Pro actualizar r4 upgrade revolution for ds supporter la?3DS/XL?V4. téléchargez le dernier kernel WOOD R4i whats the difference between ds lite and dsi. Son site officiel a lancé une 80's nintendo games list carte R4i-sdhc 3DS avec la marque “ V4, devenir l?uvre adobe flash player for nintendo dsi xl la Cour Impériale Platinum. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4 3DS">R4 3DS</a>

#474 By http://www.r4ifr.com/ (202.105.63.45) on 2013-08-06 03:14

doit être copié sur la carte mémoire SD dabord à travers actualizar r4 upgrade revolution for ds de votre ordinateur. DS Lite Si votre carte ne fonctionne pas sur le dernier whats the difference nintendo ds lite and dsi V4. Visceral Games vient de présenter une superbe 80's nintendo games list Dev-Team spécialement destinée aux fans hard-core de Dead Space 3, Maintenant votre?R4i Gold adobe flash player for nintendo dsi xl compatible avec la 3DS/XL V4. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4 3DS">R4 3DS</a>

#473 By http://www.r4ifr.com/ (116.21.64.151) on 2013-08-05 18:44

Bookmarked!!, I like your website!

#472 By http://www.sixsigmadss.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-04 00:50