แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint

posted on 20 Aug 2011 19:18 by frozenwater
คำถามทบทวน

1. มัลติมิเดีย คืออะไร เกี่ยวกับการนำเสนออย่างไร
ตอบ มัลติมีเดีย คือการนำเสนอข้อมูลหลายๆรูปแบบพร้อมๆกัน เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูล มัลติมิเดียมีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนอ คือ มัลติมีดียมีส่วนช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้สามารถทำสื่อได้ง่ายขึ้น และสามารถนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่า

2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร
ตอบ
-การนำเสนอผ่านเว็บไซต์สามารถส่งถึงผู้รับได้เร็วกว่า แบบ สื่อพิมพ์
-มีความคงทนไม่สูญหาย หรือสูญสลายเหมือนกับเอกสารสิ่งพิมพ์
-ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า เช่น ไม่ต้องเสียค่ากระดาษในการพิมพ์เอกสาร ค่าหมึก และค่าใช่จ่ายอีกมากมาย
-สามารถนำสื่อที่อยู่ในรูปของเว็บไซต์ ไปเสนอที่ใดก็ได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว

3.Micosoft Powerpoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง
ตอบ สามารถเสนอข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอคลิป และมีเสียงประกอบได้ด้วย

4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก micosoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ แตกต่างกันโดยการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังจุดเชื่อมโยงต่างๆ ในไฟล์เดียวกัน ส่วนการเชื่อมโยงภายนอก คือ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆนอกไฟล์งานนำเสนอ

5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง
ตอบ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล คือ จอทีวี จอโปรเจคเตอร์ จอมอนิเตอร์และ อื่นๆ

6.น.ร. คิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ การนำเสนอข้อมูลแบบ ใช้ powerpoint เพราะสามารถ แสดงข้อมูลที่ชัดเจน มีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สามารถแทรกสื่อรูปแบบต่างได้ เช่น แทรกรูปและ เสียงในการนำเสนองานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมแม่แบบใน micosoft PowerPoint สามารถทำได้อย่างไร
ตอบ การตกแต่ง นั้นสามารถทำได้โดยการเลือกที่แม่แบบ โดยเริ่มจากคลิกขวาบริเวณที่ว่าง แล้วเลือกอออกเเบบภาพนิ่ง จะมีแม่แบบขึ้นมาให้เราเลือกมากมาย

8.การกำหนดกล่องข้อความ หรือกำหนดวัตถุให้เคลื่อนไหวใน micosoft PowerPoint สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
ตอบ การกำหนดกล่องข้อความ หรือวัตถุให้เคลื่อนที่ทำได้โดย
1. คลิกเลือกกล่องข้อความ หรือวัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนไหว
2. คลิกขวาเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
3. เลือกลักษณะพิเศษ แล้วตั้งค่าการเคลื่อนไหวตามต้องการ

9. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล ตัวหนังสือ หรืออักษรมาอย่างน้อย 3 โปรแกรม
ตอบ
1. micosoft  powerpoint
2. window movie maker
3. micosoft office excel

10. ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน micosoft  powerpoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ สามารถทำได้โดยการนำเสนอในรูปแบบอื่นที่ไม่ไช่ตัวอักษร เช่น รูป เสียง วีดีโอ หรือโดยการใช้โปรแกรมอื่นร่วม

11.เครืองพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำป็นสำคัญหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย micosoft  powerpoint หรือไม่อย่างไร
ตอบ เครื่องพิมพ์เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับโปรแกรม micosoft  powerpoint เพราะโปรแกรมนี้สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านทางจอคอมพิวเตอร์หรือจออื่นๆได้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ข้อมูลออกมาเพื่อนำเสนอก็ได้

12.micosoft  powerpoint สามารถ แทรกรูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
ตอบ
 แทรกรูปภาพโดย
1.คลิกเลือกแถบเมนู เลือกรูปภาพ โดยเลือกจากแฟ้มข้อมูล
2.เมื่อมีหน้าต่างแทรกรูปภาพปรากฎขึ้น เลือกรูปจากที่ๆบันทึกรูปเอาไว้
3.คลิกแทรกรูปภาพ
แทรกภาพยนตร์ และ เสียงโดย
1.คลิกแทรกที่แถบมุม
2.เลือกภาพยนตร์ และเสียง
3. เลือกภาพยนตร์ จากแฟ้มหรือ เสียงจากแฟ้ม

13. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และ กราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวหนังสือ หรือตัวอักษรอย่างไร
ตอบ การนำเสนอแบบเป็นแผนภาพ แผนภูมิจะทำให้ผู้ที่ได้รับสื่อมีความเข้าใจในข้อมูลที่ผู้นำเสนอต้องการนำเสนอได้มากขึ้น เพราะ มีความชัดเจนของข้อมูลมากกว่า

14. การสร้างงานนำเสนอด้วย Micosoft powerpoint สำหรับผู้รับข้อมูล20 คนพร้อมกัน จะใช้ฮาร์ดเเวร์ และซอฟแวร์ ใดบ้าง
ตอบ จะใช้ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรม Micosoft powerpoint และอาจมีโปรแกรมอื่นที่ใช้ช่วยในการ เปิดเพลง คลิปวีดีโอ และฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์ ลำโพง จอฉาย เป็นต้น

15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือ หรือตัวอักษร รูปภาพ หรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมหกัน
ตอบ มัลติมีเดียเว็บไซต์
 
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

open-mounthed smile sad smile sad smile

#1 By ';;/ (203.172.233.33) on 2011-09-16 13:38

double wink cry

#2 By (210.1.31.28) on 2011-09-29 06:57

ทักทายคะ อากาศหนาวขึ้นอีกแล้ว นอนห่มผ้าด้วยนะคะ

#3 By ครีมหน้าขาว (110.168.183.206) on 2011-12-17 01:16

อากาศหนาวแ้ว้วววววววว บรื๋ออออ อิอิ

#4 By แก้วเซรามิค (61.90.109.37) on 2011-12-19 21:34

n2WJYI <a href="http://vbyiwypjlmuw.com/">vbyiwypjlmuw</a>, jaahkwmrjtrr, [link=http://ildocdcuqiad.com/]ildocdcuqiad[/link], http://iqymbdniefgq.com/

#5 By kMQDPCheeaZsXMAuLy (103.7.57.18|188.92.75.82) on 2012-07-26 14:05

sdhktt <a href="http://jgcarmepugdc.com/">jgcarmepugdc</a>, ymfjjrhxftkf, [link=http://rmtohjiqhjkd.com/]rmtohjiqhjkd[/link], http://aaqjpofbbyhi.com/

#6 By hVmEolXm (103.7.57.18|188.92.75.82) on 2012-09-02 19:14

What's up to every one, it's genuinely a nice for me to pay a quick visit this website, it includes valuable Information.
seo tools http://www.gscraper.com/

#7 By seo tools (103.7.57.18|175.154.98.200) on 2013-01-02 19:15

F*ckin' tremendous issues here. I'm very glad to look your post. Thanks so much and i am taking a look ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?
<a href="http://www.louisvuittonbagsukusa.com/" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a>

#8 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|91.236.74.145) on 2013-01-31 19:08

vuitton wallet designed by takashi murakami black color fabric made with press stud closure. portable credit cadware. n48202 internal structure, using white cotton

#9 By fake louis vuitton backpack (103.7.57.18|183.66.28.127) on 2013-02-20 11:35

studio alors qu'il se prpare pour la fashion week new york. - jete un oeil! velyne: a l'intrieur du sige de studio new chaussures louboutin hip nouveau quartier de

#10 By imitation louis vuitton bags online (103.7.57.18|49.89.207.215) on 2013-03-02 03:51

A saddest route to forget about a professional has to be chilling properly with individuals being knowledgeable of it is easy to‘to make them. Chaussure Pas Cher <a href="http://www.5fr.fr/" title="Chaussure Pas Cher">Chaussure Pas Cher</a>

#11 By Chaussure Pas Cher (103.7.57.18|91.121.11.120) on 2013-04-04 15:16

Certainly not look down upon, when that you are pathetic, if you can never predict who's going to be drifting down crazy about your smile. Nike Air Max <a href="http://www.zgg.fr/" title="Nike Air Max">Nike Air Max</a>

#12 By Nike Air Max (103.7.57.18|192.95.31.84, 189.2.90.227) on 2013-04-04 15:17

Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

#13 By sac kelly hermes (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 05:00

This is one awesome blog.Thanks Again. Much obliged.

#14 By louis vuitton pas cher (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 05:00

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

#15 By maillot foot enfant (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-21 09:31

nkcYAiLs
nkcYAiLs http://www.IfmK3P26V1xl8xr70Enn22.com/
<a href="http://www.IfmK3P26V1xl8xr70Enn22.com/" title="nkcYAiLs">nkcYAiLs</a>

#16 By nkcYAiLs (103.7.57.18|125.114.190.174) on 2013-04-21 10:37

agGcRWMD http://www.9kYcfU66f240eT4tCF0Su7.com/
agGcRWMD
<a href="http://www.9kYcfU66f240eT4tCF0Su7.com/" title="agGcRWMD">agGcRWMD</a>

#16 By agGcRWMD (103.7.57.18|111.14.64.185) on 2013-04-21 10:37

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#18 By seo tools (103.7.57.18|180.104.203.236) on 2013-04-21 11:35

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#19 By burberry bags (103.7.57.18|222.46.21.183) on 2013-04-21 12:30

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#20 By mulberry bags (103.7.57.18|123.134.51.196) on 2013-04-21 13:23

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#21 By hermes bags (103.7.57.18|123.130.100.223) on 2013-04-21 13:23

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#22 By miu miu (103.7.57.18|61.148.204.138) on 2013-04-21 14:17

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#23 By wow gold (103.7.57.18|178.175.34.239) on 2013-04-21 16:03

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#24 By celine bags (103.7.57.18|109.164.222.46) on 2013-04-21 18:40

Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, article is fastidious, thats why i have read it entirely

#25 By maillot football (103.7.57.18|202.103.132.115) on 2013-04-23 04:27

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#26 By sac louis vuitton (103.7.57.18|182.37.134.44) on 2013-04-25 19:30

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#27 By seo software (103.7.57.18|183.233.228.26) on 2013-05-03 20:01

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#28 By diablo 3 gold (103.7.57.18|39.42.45.161) on 2013-05-04 11:00

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#29 By wow gold (103.7.57.18|182.245.104.51) on 2013-05-04 20:17

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#30 By louis vuitton bags (103.7.57.18|118.72.103.21) on 2013-05-04 20:17

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

#31 By buy wow gold (103.7.57.18|216.244.79.170) on 2013-05-04 21:50

my partner and i directed my primary couple of chanel bags http://www.chanelshops.net/ internet of your chanel bags http://www.chanelshops.net/ established internet site..i was satisfied to begin with when i obtained all of them, on the other hand saw that the coat internally was substantially leaner in comparison with i needed thought! many of our friends says they had exactly the same predicament..will they get them to more compact right now? They may be however decent, i'm only dissapointed that they are considerably less wooly because obtained likely, although i propose to purchase the Bailey Press button so when, they can be a lot of furrier!

#32 By chanel bags (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-05-06 01:12

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#33 By chanel bags (103.7.57.18|120.14.38.190) on 2013-05-06 06:28

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#34 By hermes bags (103.7.57.18|58.243.171.46) on 2013-05-06 06:28

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#35 By celine bags (103.7.57.18|112.64.203.234) on 2013-05-07 03:34

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#36 By 整形美容 (103.7.57.18|117.204.165.20) on 2013-05-07 07:36

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#37 By coach outlet (103.7.57.18|111.250.228.114) on 2013-05-07 10:26

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#38 By prada bags (103.7.57.18|125.230.232.24) on 2013-05-07 17:27

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#39 By mulberry bags (103.7.57.18|114.234.82.59) on 2013-05-07 23:43

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#40 By lebron 10 (103.7.57.18|112.104.197.248) on 2013-05-08 09:19

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#41 By mulberry bags (103.7.57.18|114.39.76.101) on 2013-05-08 21:52

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#42 By coach bags (103.7.57.18|218.84.169.134) on 2013-05-10 21:33

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#43 By michael kors outlet (103.7.57.18|114.106.231.128) on 2013-05-10 21:33

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#44 By pig (103.7.57.18|119.36.211.140) on 2013-05-10 21:33

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#44 By mulberry bags (103.7.57.18|218.84.169.134) on 2013-05-10 21:33

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#46 By mulberry bags (103.7.57.18|114.106.231.128) on 2013-05-10 21:34

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#47 By mulberry outlet (103.7.57.18|119.36.211.140) on 2013-05-10 21:34

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#47 By nike france (103.7.57.18|218.84.169.134) on 2013-05-10 21:34

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#49 By mulberry bags (103.7.57.18|180.123.255.154) on 2013-05-11 02:10

แบบฝึกหัด Micosoft Powerpoint | Megane San 's blog

#50 By chanel handbags (103.7.57.18|119.36.215.140) on 2013-05-11 11:19